<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Ambita 15.mar.2022 07:55:58 4 min read

Bolighandelen blir mer digitalisert

Bolighandelen i Norge blir i stadig større grad digitalisert, og Norge er blant de land som er kommet aller lengst i Europa på dette området. Digitaliseringen krever at bransjeaktører som banker, eiendomsmeglere og offentlige etater samarbeider tett om gode løsninger. Et av disse områdene er tinglysing.

Ambita er et selskap som tilbyr løsninger som digitaliserer tinglysingsprosessen. Ved å tinglyse digitalt kan selskaper spare tid og effektivisere store deler av prosessen knyttet til et boligsalg.

– Alternativet til digital tinglysing er tradisjonell postgang. Det er en tungvint tilnærming, og stadig flere selskaper jobber nå for å digitalisere hele eller deler av prosessene rundt boligsalget, forklarer Christer Røgden i Ambita, et norsk eiendomsteknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet.

 

Kompliserte eiendomsoppgjør kan gjøres enklere

Nedenfor er en film som illustrerer saksgangen i et boligoppgjør slik det oppleves uten en digitalisert tilnærming.

 

HubSpot Video

Film: Illustrerer den komplekse saksgangen i et eiendomsoppgjør.

 

Raskere tinglysing

Selskaper som ønsker en digital løsning for tinglysing vil ha behov for et system eller en webløsning. Ambitas løsning for eTinglysing håndterer de komplekse prosessene som validerer og kvalitetssikrer informasjonen automatisk før den sendes videre til tinglysingsmyndigheten (Kartverket).  Med tjenesten eTinglysing.no kan selskaper logge på og gjennomføre hele prosessen digitalt. Det er også mulig å integrere eTinglysing i egne interne systemer.

- eTinglysing gir en effektivisering av dokumentflyten og prosessene knyttet til både bolighandel og bytte av bank. I tillegg bidrar digitalisering til en kvalitetssikring av prosessen. Sender man fysiske papirer med posten til Kartverket, kan man risikere å få dokumentet i retur som avvist grunnet feil. Med eTinglysing fra Ambita valideres dokumenter automatisk og feilmarginen reduseres betraktelig. I tillegg er det ikke behov for personlig oppmøte med vitner, og dokumentene signeres enkelt og sikkert med BankID, forklarer Røgden.

 

Norske banker i førersetet

Ambita har hjulpet mange selskaper i gang med digital tinglysing. Majoriteten av norske banker bruker i dag Ambitas tjenester for tinglysing, og dette fører til raskere eiendomsoppgjør, raskere utbetaling av lån og bedre kundeopplevelser for bankens kunder.

-Bankbransjen har tjent mye på å være tidlig ute med digitale prosesser, både internt og ut mot sluttkunder. Nå ser vi at andre bransjer er på vei over til digitale løsninger, og både eiendomsmeglere og advokater ser nå gevinstene av å implementere dette.

 

Raskere-Tinglysing

Bransjen kan nå glede seg over raskere eiendomsoppgjør med digital tinglysing.

Oppgjøret kommer raskt

For meglerbransjen betyr digitaliseringen at eiendomsoppgjøret går raskere. I dag tar det vanligvis lang tid å få oppgjøret når man selger en bolig, og ofte betaler kunden for et mellomfinansieringslån lenger enn nødvendig. Med eTinglysing kan oppgjørstiden reduseres fra flere uker til et par dager. Det kommer alle til gode, forklarer Røgden.

 

Et bedre boligmarked

Ambita er gjennom sin rolle som systemutvikler opptatt av å effektivisere prosessene og samhandlingen mellom alle aktørene i et eiendomsoppgjør. Gevinsten dreier seg ikke kun om å bytte ut papir med digitale dokumenter, men enda viktigere er at teknologien og løsningene kan forenkle arbeidshverdagen og frigjøre tid. Resultatet er at meglere kan jobbe mer med salg av boligen og at banker kan fokusere på bedre kundeopplevelser mens prosessene i bakkant blir effektivisert.

– Vårt mål er at alle skal oppleve et smidigere og tryggere boligmarked. Digital tinglysing er en viktig brikke i dette, avslutter Røgden.

 

FAKTA

Ambita leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. Selskapet sitter på et unikt datagrunnlag, og står bak en rekke løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge. Tusenvis av brukere benytter Ambitas tjenester hver dag i forbindelse med bolighandel eller eiendomsutvikling. eTinglysing.no er markedets ledende tjeneste for elektronisk tinglysing.

Ambita AS ble etablert i 1987 og eies av Nærings- og fiskeridepartementet.

 

 

Ønsker du mer informasjon?

Fyll ut skjemaet, og vi vil ta kontakt med deg.