Skip to content
Monica Jacobsen15.mar.2022 08:04:298 min read

Innovasjonsreisen til OIAIO

I Ambita er vi stadig på jakt etter nye muligheter, og ser at vi må endre måten vi jobber på fremover. Markedet endrer seg raskt, og vi prøver å finne en form som vi trives i når vi utvikler nye tjenester. Det krever mye av oss og er en kjempespennende, men til tider frustrerende, prosess. 

Da Ambita la ned hovedarbeidet i den siste strategirunden ble det bestemt at vi gradvis skal bevege oss nærmere sluttkunden og brukeren - deg og meg. Får vi til dette, kan vi på en enda bedre måte tilby våre profesjonelle kunder gode løsninger og forbli en relevant aktør i markedet rundt eiendom, for det er der hjertet vårt fremdeles skal bo. Vi har lært utrolig mye underveis i arbeidet med et konsept som vi har valgt å kalle OIAIO, og de viktigste tingene deler jeg her med dere. Kanskje kan det hjelpe dere i deres innovative reise?

På leting etter et problem som er stort nok (fase 1)

Mandatet for prosjektet var å utforske problemer hos boligeiere som vi i Ambita kunne løse. Vi bestemte oss for å jobbe sammen med to eksterne ressurser. Vylder bidro med fokus på risikominimering gjennom systematisk innhenting av bevis for læring, for å sikre at vi valgte problemene med best potensial. Iriz kom inn med en spennende kompetanse og med fokus på å utfordre oss til å strekke oss litt ekstra. Fra Ambita stilte jeg, ansvarlig for forretningsutvikling mot bank og finans.

ProblemworkshopVår første jobb var altså å lete med lys og lykte etter problemer som virket store nok til å ha et markedspotensiale. Vi kjørte intervjuer med både eksperter og privatpersoner, og tre retninger begynte å utpeke seg som spesielt interessante.

For å klare å velge ett fokusområde ble vi nødt til å sette de ulike casene opp mot hverandre og vurdere på kriterier som sa noe om hvor smertefulle problemene ble opplevd i marked, hvor god løsning vi mente å ha skissert og hvor komplekst det kunne være å lykkes i spacet. Vi valgte å gå videre med formalisering av nære relasjoner, som jo i hovedsak dreier seg om hvordan våre største verdiene som bolig og hytte skal håndteres i livets store omveltninger.

Det etablerte seg en stor diskusjon på om vi ønsket å sette på et stort utviklingsteam eller jobbe litt og litt med å verifisere at markedet eksisterte. Siden Ambitas ønske er å minimere risiko valgte vi å gå stegvis videre. Det ble bestemt at et godt neste steg var å designe ut løsningen i en MVP (minimum viable product, det minste man kan bygge som gir verdi for kunden), slik at vi kunne innhente bevis for at markedet faktisk eksisterte.

 

Design av MVP som en første løsning (fase 2)

Fordi vi manglet designkompetanse ble en dyktig designer leid inn for å tegne ut en første løsning. Vi jobbet sammen med Iriz i kombinasjon med denne designeren, og vi lærte enormt mye. For det første, å komme inn som designer uten bakgrunnskunnskapen gjort i første fase er utrolig krevende, både tidsmessig og forståelsesmessig. Det visste vi, men det er lett å glemme. I tillegg ble det synlig at Iriz og Ambita hadde forskjellig ambisjon når det kom til bygging; skal vi bygge kjapt og helhetlig eller bruke tid på å teste og bygge ett steg av gangen. Alle aspekter ved løsningen ble vurdert, og vi endte opp med en spesifikasjon som rett og slett var for stor. I tillegg var det begrenset tid satt av, så arbeidet stoppet ofte opp mellom hvert møte.

Det var en stor oppgave for meg, som den eneste fra Ambita, å holde i kunnskapen fra første fase, og å prioritere i prosjektet videre. Vi fant heller ikke en god form på samarbeid mellom team og ledelse, og det endte med at jeg følte meg ensom om beslutninger, mens ledelsen var usikre på veien videre. Etter fasen satt vi igjen med en følelse av at designet hadde blitt for omfattende uten at vi egentlig hadde fått svar på om det fantes noe betalingsvillighet for det vi så for oss å bygge. Vi stoppet opp prosjektet og tok sommerferie.

Har løsningen et stort nok marked? (fase 3)

Fem uker med salgsmål på 2%

Utpå høsten ble prosjektet vurdert igjen. Vi følte virkelig at det var potensiale her som vi ikke hadde fått sjekket ut skikkelig. Siden vi ikke var interessert å bygge stort, men ønsket å teste videre, hentet vi inn Vylder igjen til å hjelpe oss med å ta små skritt videre. Vi satte av 2 x 16 timer per uke i fem uker. Denne gangen satte vi oss som mål å få opp en faktisk MVP, sette på Facebook- og Google-annonsering og sjekke om noen var villige til å betale for dette. Det viktigste skulle være å lære om vi hadde en idé verdt å investere mer i.

Det viktigste er å lære

om idéen verdt å investere i.

Et tettere samarbeid med ledelsen førte til at vi var mer samstemte. Forskjellen var en times felles diskusjon i uken. Vi var de samme deltakerne hver uke som brukte tiden til å diskutere og få innspill heller enn å informere. 

Vi satte oss som viktigste mål å oppnå 2 % salg og å lære mest mulig om hva som hindret folk i å snakke om ubehagelige ting, som hva som skjer ved brudd eller død. Det første vi Ambita og Vyldervalgte å ta tak i var samboerkontrakten, siden denne ikke har like strenge formelle krav som mange av de andre dokumentene vi hadde avdekket at var problematiske. Vi testet både internt og eksternt med folk som var i målgruppen, og diskuterte hvordan vi enklest mulig kunne teste om hypotesene våre rundt betalingsvillighet stemte.

 

OIAIO blir til

OIAIO betyr sannhet på hawaiansk, og ble funnet på en times leting i en oversettelsesapp. Logoen ble laget i en logogenerator. Navnet og logo har det blitt mye moro rundt, og på et tidspunkt må det vurderes om navnet skal bestå. Først ville vi ha bevis for at ideene våre er liv laga - at ja, det går an å bygge forretning rundt formalisering av nære relasjoner.

Vi bygget en enkel nettside basert på tilbakemeldingene vi hadde fått i de tidligere fasene. Dette gav mestring og et helt annet fokus på læring og måling i forhold til tidligere. En erfaring var nyttigheten av full kontroll i teamet for å opprettholde fart. Denne gangen klarte vi å holde fokus på de viktigste tingene: hvordan komme over det kleine ved samtalen, forenkle språk og flyt, tilrettelegge for nettverksbygging, samt oppfølging for å bevise at dette var noe folk var villige til å betale for dersom vi kunne hjelpe til med å gjøre det hele enklere.

I begynnelsen var konverteringen vår til salg lav, men vi fikk gode indikasjoner på at den enkle løsningen vår engasjerte gjennom at mange la igjen epostadressen for at vi skulle hjelpe dem med å fullføre avtaler. Mange intervjuer gav oss innsikt om at det måtte bli mye tydeligere hva OIAIO er - ingen fancy vendinger. Med enkle endringer begynte salgstallet å bevege seg oppover, men vi manglet fremdeles den store bekreftelsen på at løsningen var liv laga. Mot slutten av femukersperioden hadde vi oppnådd mye læring, men ikke salgsmålet vi satte oss på 2%. Hva nå?

 

Seks uker med 2% som mål (fremdeles)

Joda, magefølelsen i kombinasjon med en svak økning i salgstallene gjorde at vi bestemte oss for å prøve i nye seks uker. Etter et par uker fikk vi opp funksjonalitet for å lage gjensidig testament, gjorde enda noen forenklinger basert på flere intervjuer og satte opp prisen per dokument fra 129,- til 499,- kroner. Nå skjedde det noe. Vi doblet salget! Vi hadde hele veien tilbudt en løsning for abonnement, der budskapet var viktigheten av å holde avtaler og kontrakter kontinuerlig oppdatert. Hittil hadde vi ikke fått mange napp på denne funksjonaliteten, men her så vi også en økning. Kanskje hypotesen om at jo flere dokumenter som er tilgjengelig, jo mer aktuell er løsningen stemmer?

 

Hva nå?

Etter å ha hatt flere uker med gode salgstall var seksukersperioden vi hadde avtalt ved veis ende. Vi hadde lært skremmende mye i denne fasen og var ivrige etter å fortsette testingen. Utfordringen var at løsningen vår var bygget på en teknologi, en enkel nettside, som ikke gav brukerne våre en veldig god prosess. I tillegg begynte det å bli omfattende å følge opp alle saker og påminnelser som dukket fra ulike steder på nettsiden. Vår tilbakemelding til referansegruppen var at vi trengte noe teknisk støtte for å heve løsningen noen hakk.

Løsningen ble et internt hackathon med utviklere, arkitekter, produkteiere og designere fra flere av våre produktteam. Vi hadde kun én dag, men på denne korte tiden klarte teamet å skissere opp en flyt basert på eksisterende løsninger som var langt bedre enn det vi hadde fått til på den enkle nettsiden vår. Vi lærte masse om hvor mye kompetanse selskapet besitter om enkle løsninger, dersom vi bare setter folk i samme rom. Dette vil vi gjøre mer av!

20181213_100154

Vi lærte masse om hvor mye kompetanse selskapet besitter om enkle løsninger, dersom vi bare setter folk i samme rom. 

Før vi rakk å sette opp den nye flyten kom vi over et selskap som heter Appfarm. De har utviklet en teknologi som muliggjør veldig rask og effektiv utvikling av skybaserte, digitale tjenester. Da kan man jobbe lean og iterativt tett på brukerne.

Så her står vi nå. Vi har fått opp et team bestående av fire personer i Ambita som skal jobbe sammen for å teste løsningen videre. Vi bygger fremdeles sten på sten, mens vi hele tiden setter opp hypoteser som vi tester før vi går videre. Vi skal ikke forelske oss i løsningen, og vi skal lage noe som faktisk løser kundenes problem.

Vylder er inne jevnlig som mentor for å hjelpe oss å holde fokus på det som er absolutt viktigst. Det er spennende tider og vi gleder oss til å se om denne løsningen faktisk kan forenkle håndtering av nære relasjoner i livets store hendelser. Det håper vi selvsagt, men hvis ikke er det nok av problemer der ute som vi ønsker å hive oss over. Én siste ting - har du snakket med dine nærmeste om hva som skjer dersom det verste skjer?

Kanskje kommer din neste samboerkontrakt fra OIAIO? Ny versjon av løsningen vil komme i april. 

 

Kontakt

Jobber du i et selskap som ønsker å høre mer om dette prosjektet? Ta kontakt med meg på mja@ambita.com eller 970 32 085. Vi er interessert i partnere som kan være med på veien videre. 

RELATERTE INNLEGG