Skip to content
Sven Arve Saga15.mar.2022 08:03:472 min read

Kartdata til byggeprosjektet - noen tips som kan gjøre prosjekteringen enklere

I planlegging av større byggeprosjekter er det viktig å ha tilgang på presis og riktige kartdata. Kartdataen brukes blant annet av prosjektplanleggere, arkitekter og ingeniører. Her er noen konkrete tips til deg som bestiller digitale kart på nett.

Ved bestilling av digitale kart får man som regel valget mellom å få det levert i kartprojeksjonen UTM lokal sone eller NTM lokal sone. Hvilke kartprojeksjon du skal velge avhenger av prosjektet og hvilke behov det skal dekke. Digitale kart bestilles på Infoland

 

Skal jeg bestille UTM eller NTM? 

I prosjekter der kravene til nøyaktighet er store anbefaler vi som hovedregel å bestille kartdata i NTM-projeksjonen. Dette fordi målestokksfeilen ved bruk av NTM er neglisjerbar mens den ved bruk av UTM vil kunne gi utfordringer dersom den ikke tas hensyn til og korrigeres.

Der man skal benytte dataene sammen med andre data som er tatt ut i UTM kan det være hensiktsmessig å bestille data i UTM for å unngå jobben med å transformere datasett fra et system til et annet.  

Euref89 UTM ble i løpet av 2009 innført som offisielt datum og projeksjon i alle landets kommuner. Sonebredden i UTM er 6˚ og berøringsmeridianene er 3˚, 9 ˚, 15 ˚ osv. øst for Greenwich. UTM-projeksjonen har en målestokksfaktor på 0,9996 i sentralmeridianen. Dette innebærer at en avstand målt i terrenget må korrigeres med inntil 400 ppm (4cm/ 100 m) for å omregnes til en avstand i kartplanet.

I byggebransjen jobber man ofte med prefabrikkerte elementer, stålbjelker som skal plasseres over innstøpte boltgrupper etc. Da kan målestokksfeilen i UTM-projeksjonen medføre problemer med å få de ulike delene til å passe sammen dersom man ikke korrigerer for denne.

For å omgå disse problemene ble det i 2009 i et samarbeid mellom BA-bransjen og Kartverket etablert en ny projeksjon NTM der sonebredden er redusert til 1˚ og målestokksfeilen maksimalt 11 ppm (1,1mm / 100m). Dette bør tilfredsstille alle praktiske formål der konvensjonelt måleutstyr benyttes. Norge blir dekket med sonene 5 – 30 i NTM-projeksjonen.

For den som ønsker å fordype seg mer i problemstillingene rundt bruk av NTM-projeksjonen i bygg- og anleggsbransjen finnes det mye informasjon i en bacheloroppgave fra Høgskolen i Gjøvik (2013):

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/100038/YAmlien_TOGilde.pdf

 

Oversiktskart for NTM soner

I kartet nedenfor er mer informasjon om hvordan NTM sonene er inndelt i Norge:

 

NTM Soner Kilde Kartverket

Kilde: Kartverket

 

Ambita har en rekke digitale tjenester for byggenæringen. Les mer om våre løsninger.

 

RELATERTE INNLEGG