<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Monica Jacobsen 15.mar.2022 07:55:39 2 min read

Ambita og Knowit starter teknologisamarbeid

Hjelper banker med å heldigitalisere boligfinansieringen

Mange av dagens låneprosessløsninger er komplekse og utviklet med hensyn på et stort antall mennesker som jobber med å skrive informasjon inn i systemet. Den tid er nå forbi!

Både Knowit og Ambita er kjent for å utvikle smarte og brukervennlige teknologier med sluttkunden i fokus. Nå skal de samarbeide for å gjøre det både sikrere, enklere og raskere å gjennomføre bolighandel ved hjelp av sikre datakilder, komplekse integrasjoner og åpne plattformer. Systemet de jobber på er teknologiplattformen Dploy.

 

Monica-Jacobsen

«Vi ser at mange banker er på utkikk etter modulbaserte løsninger som er ferdig utviklet og raske å sette i drift. Disse løsningene kan hjelpe bankene med å legge til rette for økt grad av selvbetjening"

 Monica Jacobsen, forretningsutvikler Ambita

Mange banker sitter i dag på en rekke systemer som har gjennomgått endringer for å dra nytte av muligheter som strukturerte data og nyere teknologi åpner for. Likevel opplever vi at de har med seg «legacy» fra tidligere tankesett som hindrer kundene deres i å automatisere og legge til rette for selvbetjening. Det er her vi kommer inn.

Når selskapene nå jobber tettere sammen vil teknologiplattformen Dploy gjøre det mulig å dekke alle kredittbehov ved hjelp av en moderne og tilpasningsdyktig programvare som kan implementeres med alle eksisterende banksystemer, både på front og kjerne.

Ambita sitter i dag på et unikt og sammensatt datagrunnlag og har spisskompetanse på eiendomsdata og åpne plattformer. Selskapet drives av en visjon om å gjøre eiendomsmarkedet både åpnere og sikrere. I kombinasjon med teknologiplattformen Dploy fra Knowit er det mulig å automatisere søknadsprosesser ved hjelp av en moderne, modulær og tilpasningsdyktig programvare. Dploy heldigitaliserer prosessen fra lånebehov til utbetaling.

Knowit er kjent for å kombinere strategisk forståelse med teknologisk lidenskap og kreative løsninger som skaper digitale muligheter og langsiktig verdi for sine kunder.

Ambita er et teknologiselskap som i dag leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. De står bak flere sentrale løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge. Mange tusen brukere benytter Ambitas tjenester hver dag i forbindelse med boligsalg eller byggeprosjekter. Gjennom tett samarbeid med offentlig forvaltning og kunder utvikler Ambita løsninger som gjør arbeidshverdagen enklere og mer effektiv for brukeren.

Kontaktinformasjon:

Jan Georg Lehmann, Knowit, e-mail: jg@knowit.no

Monica Jacobsen, Ambita, e-mail: mja@ambita.com