Skip to content
Sesilie Urkegjerde Halland, Geodata15.mar.2022 07:55:241 min read

3D visualisering løfter eiendomsprosjektene til nytt nivå

Brukeren i sentrum er mantraet i alle bransjer og med god grunn. Hvem lager vi noe for om det ikke er nettopp for brukeren? Et enkelt startpunkt for å skape bedre dialog med innbyggerne rundt eiendomsprosjekter er mer realistisk visualisering.

 

Gjesteblogg av Sesilie Urkegjerde Halland - Markeds- og kommunikasjonssjef i Geodata

Når du som arkitekt eller planlegger lager en ny modell av et område som skal bygges ut, er det mange som skal forstå og gi tilbakemeldinger på ditt utgangspunkt. Plan- og bygningslovens kapittel 5 sier at alle som utarbeider og fremmer planforslag, har en plikt til å legge til rette for aktiv medvirkning.

 

Det å vise frem utbyggingsplanene i 3D er et langt skritt i riktig retning for å gi folk bedre mulighet til å forstå og gi tilbakemeldinger. Med 3D ser vi flere dimensjoner av prosjektet, og det er enklere for alle å se hva den aktuelle utbyggingen faktisk betyr.

Du ser bedre hvor høyt et bygg faktisk blir fra alle sider og det kan enkelt lages en modell der man kan navigere seg rundt og få oversikt over ting som sol- og skyggeforhold, sammenligne med andre bygg osv. 3D visualisering er en enkel måte å skape forståelse på og dermed også legge bedre til rette for brukerinvolvering.

 

3D-teknologien har kommet langt de siste par årene og den er tilgjengelig for alle. Takket være Kartverkets høydemodell kan man se vegetasjon i det aktuelle området ned på 1 meters oppløsning.

 

Gjennom et samarbeid mellom Geodata og Ambita kan du nå kjøpe en 3D-modell av et valgt område nærmest rett ut av boksen – til eget bruk. Mer om det her. 3D-modellen kan du så ta inn i egne prosjekter og bruke den som formidling av utbyggingsplaner på en måte som gjør det hele mer virkelig for de du ønsker å involvere i prosessen.

Geodata Logo

--------------------------------------------------------------------------------------

Bestilling av 3D modeller og andre karttjenester gjøres på Infoland - Norges største og viktigste tjeneste for eiendomsinformasjon. 

RELATERTE INNLEGG