Ambita Puls 

Puls på eiendomsmarkedet - trender, tanker &  teknologi. 

close

Anders Rognes

02 December 2020

Verdifulle eiendomsdata til hodebry

Ifølge viderebruksdirektivet skal alle markedsaktører ha tilgang til o...

11 July 2019
digitalisering eiendomsdata | 2 minutter lesetid

Hva skal til for å øke digitaliseringen i eiendomsmarkedet?

Kart- og eiendomsdata er en del av det offentlige Norges mest brukte d...