Skip to content
Dag Øyvind Lien15.mar.2022 08:02:402 min read

Byggebransjen digitaliseres - nå kommer digitale byggesøknader

Byggebransjen er på full fart inn i en digitalisert hverdag. En stadig større del av eiendomsutviklingsprosjektene utnytter nye digitale tjenester som forenkler byggeprosessen. Nå står byggesøknadene for tur. 

Byggeprosjekt kan være så mangt og stort. Forbedring av byggeprosjektet kan foregå fysisk ute på byggeplass, eller det kan være prosessen for å etablere byggprosjektet.

Byggesøknaden digitaliseres 

Byggesøknaden er en krevende del av byggeprosjektet. Byggesøknader er for profesjonelle aktører fordi det er lett å glemme at søknadene skal være så komplette for byggesaksbehandlerne i kommunene. Søkerne blir møtt med en rekke krav og selv de profesjonelle er det vanskelig å sende inn komplette søknader. Selv om det er har blitt forenklede byggesøknader og du kan bygge uten å søke gjelder  fortsatt alle lover og regler. Den som bygger har ansvaret for at bygget ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner for eiendommen, plan- og bygningslovgivningen, vegloven eller annet regelverk.

Ved å forbedre informasjonsflyten inn til profesjonelle aktører blir det lettere å etablere bedre prosesser for ansvarlig søker. Søknadene går raskere gjennom og de har en høyre kvalitet.

Hva bringer fremtiden av digialiserte løsninger?

BIM (Bygnings Informasjons Modell) da snakker man om datamodellen og Bygnings Informasjons Modellering når man snakker om prosessen og oppbyggingen av datamodellen.

Digitalisering er ikke en pdf som legges i et arkiv. Digitalisering er løsninger som blir oppdatert av data fra databaser og preutfylte løsninger. En kunde eller oppdragsgiver kan bestille og sende f.eks situasjonskart og reguleringsplaner hvor alle data ligger i tjenestene og løsningene til mottaker. Når et bygg er ferdig oppført, er det bare en sjekkboks for å avslutte søknaden og godkjenne den inn i kommunens matrikkel og kartdata.

Vi beveger oss inn i en verden der BIM (building information modelling) kan brukes både for bygging og som FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) av bygninger. Samarbeidet mellom arkitekt, ingeniør og konstruksjon gir mulighet til å skape mer effektive planer, design, konstruksjoner og administrere bygg og infrastruktur.

 

BIM

 

Effektiviserer byggeprosjektene

Digitaliseringen bidrar til at samhandlingen mellom aktørene er tettere og mer effektiv. Det er lettere å gjøre prosjekter med datamodeller. Dette gir mer mulighet for prøv og feil enn om man skal gjøre dette på byggeplass. Dersom det er en stor demning eller boligblokk som skal føres opp, er det bedre å bruke tid på rett datamodell med rette data, enn ute i felt. Når så bygget eller konstruksjonen er oppe, så kan dette lett vedlikeholdes da det er god dokumentasjon på alle underleveransene som er i prosjektet.

I dag finnes mange aktører som leverer tjenester inn til prosjekter. Ambita er en av aktørene som leverer data inn fra et bygg eller en konstruksjon er påtenkt til det er godkjent av myndigheter. I tillegg har Ambita et selskap – Boligmappa som brukes til FDV.

 

RELATERTE INNLEGG