Skip to content
Marit Lund15.mar.2022 08:02:521 min read

Tinglysingen blir enklere

Ambita har lansert en ny løsning som tilrettelegger for en enklere tinglysingsprosess mellom banker og meglerhus. I tett samarbeid med SpareBank 1, EiendomsMegler 1 og EVRY har Ambita levert en løsning som muliggjør tinglysing på sekunder.

Ambita har en sentral rolle som systemutvikler og tjenesteleverandør i tinglysingsprosessen mellom bank, megler og offentlig forvaltning.

«Norge er tidlig ute med digitale løsninger for eiendomshandel, og vi er veldig glade for at de første kundene nå er i gang med raskere og enklere tinglysing,» forklarer administrerende direktør i Ambita Stig W. Seljeseth. Nylig ble den første skjøtepakken tinglyst gjennom Ambitas system. Det betyr enklere og raskere tinglysing for de involverte parter.

Bransjeorganisasjonen Norges Eiendomsmelgerforbund (NEF) er glade for utviklingen:

«E-tinglysing gjør tinglysingsprosessen enklere, raskere og tryggere. De nye løsningene eliminerer risikoen for at dokumenter blir borte i posten, og selger vil få raskere oppgjør etter handelen,” forklarer Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF.

Nytt tinglysingssystem i 2017 gir resultater

Tidligere i år fikk Norge et nytt tinglysingssystem som åpner opp for nye samhandlingsmuligheter mellom aktørene involvert i tinglysing. Det nye systemet krever at bransjeaktørene samarbeider om prosessflyten inn mot det nye systemet.

“Vi har samarbeidet tett med banker og meglerhus på den ene siden, samt systemleverandører og offentlig forvaltning på den andre siden for å få dette på plass,» forklarer Seljeseth. «Ambita jobber systematisk med å utvikle løsninger markedet etterspør, og dette betyr en enklere og delvis automatisert tinglysingsprosess for våre kunder,” fortsetter Seljeseth.

Forenklet prosess

Ved digital tinglysing av skjøtepakker vil pantedokumentet fra boligkjøpers bank sendes til tinglysing sammen med skjøtet fra eiendomsmegleren. Ambitas løsninger gjør det enkelt for banken å sende pantedokumentet til eiendomsmegler og deretter for megleren å informere banken om status på tinglysingen. Dette vil si at hele prosessen hos de involverte parter har blitt forenklet, og at aktørene i praksis kan tinglyse på sekundet.

Nye løsninger i utvikling

“Den nye løsningen for tinglysing av skjøtepakker legger grunnlaget for en lang rekke tjenester som tillater banker og eiendomsmeglere å utveksle nyttig informasjon i forbindelse med boligkjøp. Fremover vil vi fortsette å utvikle tjenester som forenkler samhandlingen, blant annet løsninger knyttet til budvalidering og finansieringsbevis,” avslutter Seljeseth.

 

 

RELATERTE INNLEGG