Skip to content
Fredrik Halmøy Wisløff15.mar.2022 08:03:283 min read

Eiendomsdata er byggeklossene for fremtidens eiendomsmarked

Digitaliseringen av eiendomsmarkedet bygger i stor grad på hvordan vi håndterer våre nasjonale eiendomsdata innenfor trygge, regulerte rammer. Ambita har vært en del av Norges digitaliseringshistorie helt siden oppstarten i 1987.

Frem til 1987 var eiendomsinformasjon hovedsakelig løkkeskrift i bøker hos Sorenskriverembetene i Norge. Tinglysingsdata AS (nå Ambita AS) ble opprettet for å digitalisere og tilgjengeliggjøre denne informasjonen. I 2018 gikk det over 200 millioner API-kall til Ambita for å innhente eiendomsdata.

En viktig del av et moderne velferdssamfunn er et velfungerende og digitalt eiendomsmarked. Ifølge Verdensbanken er “sikre rettigheter til eiendom og effektive eiendomsregister en nøkkelstein i enhver moderne økonomi”. Det gir en sikker mulighet for individer og forretninger til å investere i eiendom, og gjør det mulig å låne ut penger med sikkerhet i eiendommen - for igjen å kunne skape nye arbeidsplasser. Det gir også myndighetene mulighet til å samle inn eiendomsskatt, som er nødvendig for å finansiere infrastruktur og tjenester til befolkningen.

Kontinuerlig digitalisering 

I Norge sikrer vi dette blant annet med tinglysing, som er under kontinuerlig digitalisering. Fram til 2017 var det kun mulig å tinglyse refinansiering av boliglån digitalt, all annen tinglysing ble sendt med fysisk post til Kartverket. Fra 2017 ble det også mulig å tinglyse bolighandler digitalt, og det ble estimert samfunnsøkonomiske effektiviseringsgevinst på om lag 1,3 milliarder kroner. Dette ble godt mottatt.

I 2018 ble over 437 000 tinglysinger sendt inn digitalt via Ambita. Likevel har Kartverket fortsatt over en million manuelle tinglysinger i året, så her er det mer å hente!

Ambita-Eiendomsdata

Det er et stort potensiale å digitalisere en større andel av tinglysingene i Norge. Ambita tilbyr digital tinglysing for aktører som ønsker å effektivisere sine eiendomstransaksjoner.

 

Data i boliglånsprosessen

Eiendomsdata brukes også aktivt av bank- og finansbransjen. I dag har vi heldigitale prosesser knyttet til boliglån og en rekke andre tjenester.  Sbanken er et selskap som var tidlig ute med digitale tjenester. Som kunde av Ambita har de i lang tid brukt eiendomsdata for å forenkle og effektivisere sine tjenester:

“Tidligere måtte mange kunder skrive ut lånedokumentene, signere for hånd, og sende dokumentene med posten. […] Ofte opplevde vi at kunden ikke hadde signert papirene riktig. Dermed måtte vi sende lånepapirene tilbake kunden i posten, be kunden signere på nytt og vente på å få papirene tilbake. Dette kunne ta mange dager. Nå er det gjort i løpet av sekunder, noe som gjør hverdagen enklere for både kunden og oss”, uttaler Ida Kristin Meland, produktspesialist i Sbanken.

 

Eiendomsdata gir muligheter for mange

Eiendomsdata brukes ikke bare av eiendomsmeglere eller banker. Ambita leverer eiendomsdata som tas i bruk i en rekke bransjer og for ulike formål. Gjennom åpen og trygg dataflyt er vi med å skape muligheter for Proptech selskaper og bransjen generelt:

  • Banker og kredittinstitusjoner henter data fra grunnboken som sier noe om din bolighistorikk og din betjeningsevne. Et godt datagrunnlag vil bidra til riktig kredittvurdering ved søknad om lån eller kreditt. Nye tjenester bygger videre på denne datatilgangen.
  • Landmålere bruker matrikkelinformasjon i instrumentene sine for å gjøre målinger.
  • Eiendomsdata brukes i kartløsninger, 3D visualiseringer og er byggeklosser i løsninger som tar i bruk maskinlæring og kunstig intelligens.
  • Data fra Ambita brukes i en rekke interaktive kart, for eksempel DN Boligbasen - DN.no/boligbasen
  • Data fra Infoland kan brukes til å søke om landingstillatelse av for eksempel helikopterpiloter.

Et økosystem for fremtiden 

I fremtidens eiendomsmarked blir eiendomsdata bare viktigere. Derfor jobber vi også med maskinlæring og kunstig intelligens for å hente ut enda mer eiendomsinformasjon, som vi også vil gjøre tilgjengelig via våre tjenester.

Ambita ønsker å bidra til et velfungerende økosystem av gode tjenester innen eiendomsmarkedet, eller "PropTech" som det gjerne kalles. Derfor tilbyr vi gratis tilgang til enkelte av våre standardtjenester til startups, entreprenører eller andre som ønsker å teste ut ideer de har. 

 Sammen med eksisterende og nye aktører ønsker vi å bidra til et åpent, sikkert og smidig eiendomsmarked for alle.

 

 

 

 

 

RELATERTE INNLEGG