Skip to content
Hege Moe Tveit, Produktutviklingsdirektør i Ambita15.mar.2022 08:00:163 min read

Kan krisen endre eiendomsmarkedet for godt?

Det er snart fire måneder siden Koronaviruset traff oss. Mye er endret, og sjelden har vi vel lært så mye om oss selv og hvordan samfunnet fungerer i krisetider. Vi har blitt vant til krisepakker, omstillinger og raske endringer. Vi har også sett ny kreativitet, og en sterk evne til å samle oss om felles mål for å komme oss videre.

Løsninger for digital samhandling har fått et ordentlig oppsving på alle arenaer. Det er mange åpenbare, gode og viktige eksempler på dette, hvor kanskje helse og skole er de to som har vært løftet fram oftest. Men hvordan påvirker krisen helt andre markeder, som for eksempel eiendomsmarkedet?

Den største barrieren for økt digitalisering er ikke verken teknologien eller systemene. Utfordringene ligger i å forstå hvordan vi kan utnytte mulighetene som teknologien gir. Vi må endre måten å jobbe på og oppleve fordelene i egen arbeidshverdag. Med Koronakrisen har mange selskaper blitt tvunget til å tenke nytt. Hva er det vi ønsker å bruke tiden vår til? Hvilke arbeidsprosesser kan vi (og må vi) endre? Hvordan kan vi forenkle måten vi jobber på? Kan vi effektivisere samhandlingen med kundene våre? Mange stiller seg disse spørsmålene om dagen, og i Ambita merker vi at markedet er mer modent for digitale løsninger enn tidligere. Kanskje er det slik at det må gjøre litt vondt for at vi skal endre oss?

Digital tinglysing skyter fart , men fortsatt lang vei å gå

I eiendomsmarkedet er digitaliseringen tett knyttet til vår evne til å transformere informasjon fra papir over til strukturerte data. Et godt eksempel fra vår egen tjenesteportefølje er digitalisering av tinglysingen. Tidligere foregikk all tinglysing av eiendom i Norge på papir. Store mengder papir ble fylt ut, sendt mellom aktører, signert manuelt og sendt per post til Kartverket. Ved feil eller mangler, måtte papirene sendes i retur, rettes og sendes på nytt. Årlig drøyt 1,5 millioner tinglysinger tilsvarer 16 millioner papirark. Det blir noen lastebillass.

Vi ser en firedobling i antall digitalt tinglyste skjøter i Norge siste måneder.
Bilde: Istockphoto

Med bruk av Ambitas tjenester sammen med Kartverket og Altinn, kan bankene og eiendomsmeglerne nå samhandle, signere og tinglyse dokumenter digitalt. Gevinstene er store; man trenger ikke verken papir eller transport fram og tilbake til Kartverket, aktørenes arbeidsprosesser effektiviseres, antall feil reduseres, og sluttkundene opplever en raskere og bedre bolighandel. Løsningene har vært tilgjengelige en stund, men vi ser at mange av kundene våre nå har fått det ekstra dyttet som trengtes for å komme i gang. Fra februar til mai i år har det vært en firedobling av antall digitalt tinglyste skjøter i Norge. Andelen som tinglyses digitalt øker for hver dag og gevinstene både for samfunnet og de involverte aktørene øker i takt med dette. Når det er sagt, er det fortsatt stort, uutnyttet potensiale. Fortsatt tinglyses under 5% av alle skjøter digitalt, så her er det mye å hente!

Digital byggesøknad

Også innenfor byggesøknader, øker interessen for nye, digitale tjenester. Ambita leverer sammen med NOIS (Norconcult informasjonssystemer) og DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet) en løsning for digital opprettelse og innsending av byggesøknader. Krisen har gjort at enda flere ser verdien av å tenke nytt og effektivisere arbeidet innenfor dette området. Det ble sendt inn over dobbelt så mange digitale byggesøknader gjennom løsningen vår i april som i februar. Det er gledelig, og nok et godt eksempel på at god digital samhandling mellom ulike aktører, både offentlige og private, skaper verdi.

Når vi om noen år ser tilbake på den perioden vi nå er inne i, håper jeg vi kan se på krisen som et skifte hvor samfunnet fikk et viktig og varig digitaliseringsløft. Endringer gir muligheter, og det er opp til oss å bruke dem. Det kan se ut som vi er på rett vei.

——————————————–

Få oversikt: Disse bankene og meglerhusene er i gang med digital samhandling

RELATERTE INNLEGG