Skip to content
Ambita15.mar.2022 07:59:573 min read

Digitaliserer vekk feil og mangler

Byggebransjen står overfor flere store digitaliseringsinitiativer. Et av dem er digitale byggesøknader. Tjenesten Byggesøknaden skal forenkle arbeidet med å planlegge og sende inn byggesøknader til offentlig forvaltning.  

Byggesøknaden.no er en ny digital tjeneste utviklet for profesjonelle aktører som regelmessig sender inn byggesøknader. Målet er å forenkle byggesøknadsprosessen slik at man enkelt kan søke og innhente nødvendig informasjon, og deretter sende inn søknader digitalt - alt i en løsning.   

Komplekse byggesøknader med feil eller mangler

Hvert år utarbeides nærmere 90 000 byggesøknader i Norge, og disse søknadene blir stadig mer komplekse.  

-Vi vet i dag at en stor andel av byggesøknadene som sendes inn til kommunen har feil eller mangler. Ifølge tall fra KS, Kommunesektorens organisasjon, er det mangler i mellom 40-60 % av søknadene som sendes inn. Her er forbedringspotensialet stort, sier Dag Øyvind Lien, kundeansvarlig i teknologiselskapet Ambita.

Forenkler søknadsprosessen   

Boligbransjen har lenge ønsket seg en enklere og mer digital tilnæring til søknadsprosessen. Ved å digitalisere prosessene vil kvaliteten på søknadene gå opp, og søknadsprosessen enklere. 

- I en søknadsprosess handler mye om innhenting av informasjon, kartgrunnlag og data fra forskjellige informasjonskilder.  Ambita har blant annet gjort denne prosedyren enklere, forklarer Lien.  Byggesøknaden legger tilrette for både informasjonsinnhenting, effektiv utsending av nabovarslig og innsending av rammesøknad til Altinn - alt i en løsning, forklarer han.  

Støttes av DiBK og utvikles av Ambita og NoIS

Byggesøknaden støttes av DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet) og søknadene er tilrettelagt slik at de sendes direkte til kommuenen via Altin. 

 

Byggesoknaden

 Bilde: Byggesøknaden er utviklet for profesjonelle aktører som regelmessig sender søknader til kommunen.

- Vi har flere selskaper som er i gang med digitale byggesøknader. Løsningen er under stadig utvikling med mer innhold og ny funksjonalitet som våre brukere får glede av, forklarer Lien. Foreløpig kan brukerne sende digitale nabovarsler og rammesøknader. 

Bedrifter som ønsker å komme igang med løsningen, kan registrere seg nedenfor, og få tilsendt mer informasjon på mail. 

 

Flere områder i byggenæringen kan digitaliseres

Det er eiendomsteknologiselskapet Ambita som står bak løsningen sammen med Norconsult Informasjonssystemer (NOiS). Ambita er spesialisert på digitaliseringsløsninger for eiendomsbransjen og bruker eiendomsdata som base i sine tjenester. 

- Vår ambisjon på litt lengre sikt er å forbedre arbeidsprosessene gjennom hele verdikjeden til eiendomsutviklerne. Det vil si at vi ser muligheter til å tilby tjenester innen alt fra tomteanalyse, forvaltning, drift og vedlikehold, og helt til eiendommen selges. Vi samarbeider tett med våre kunder og analyserer hvordan de bruker eiendomsdata i sine arbeidsmetoder, slik at prosessene flyter sømløst. Vårt perspektiv er å se på hele byggeprosjektet fra A til Å for å identifisere hvor vi kan tilføre verdi. Ambita sitter på en unik datakilde med strukturert data, som gir oss muligheten til å etablere arbeidsbesparende løsninger, og levere gode tjenester til kundene våre, sier Lien.

Lien sammenligner fremgangsmåten med en boliglånssøknad, hvor alt går automatisk.

– Banken henter inn all informasjon, som skattesedler og lønnslipper, uten at prosessen røres av menneskehender i det hele tatt. Det er den tankegangen vi nå implementerer i den digitale byggeprosessen, sier han.

 

Lang erfaring med informasjonstjenester for eiendomsbransjen

Ambita har lang erfaring med å effektivisere informasjonsflyt med eiendomsrelatert informasjon. Selskapet har lenge hatt fokus på byggebransjen, hvor flere og flere nå ser verdien av digital nabovarsling, digitaliserte byggesøknader og smarte data til bruk i fagsystemer.

Ambita står blant annet bak Norges største informasjonstjeneste for eiendomsinformasjon Infoland. Tjenesten tilbyr eiendomsinformasjon i ett enkelt søk, og forenkler arbeidet med å innhente informasjon i forbindelse med et boligsalg eller byggeprosjekt.

-Til syvende og sist handler dette om å gjøre eiendomsutvikling og bolighandel enklere og tryggere. Det håper vi at disse løsningen kan bidra med, avslutter Lien.

 

FAKTA

Ambita leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. Selskapet sitter på et unikt datagrunnlag, og står bak en rekke løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge. Tusenvis av brukere benytter Ambitas tjenester hver dag i forbindelse med bolighandel eller eiendomsutvikling. eTinglysing.no er markedets ledende tjeneste for elektronisk tinglysing.

Ambita AS ble etablert i 1987 og eies av Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

RELATERTE INNLEGG