Skip to content
Ambita15.mar.2022 07:58:341 min read

Infoland viktigste kilde til eiendomsinformasjon i markedet

Infoland har gjennom mange år vært den ledende informasjonstjenesten for eiendomsmarkedet. Tjenesten tilbyr eiendomsinformasjon og kartdata på alle typer eiendommer i Norge, men er fortsatt en skjult perle for mange.  

Infoland har vært en informasjonstjeneste for de profesjonelle. Den er integrert i de fleste fagsystemer i markedet, og brukes av eiendomsmelgere, takstmenn, arkitekter og byggebransjen. Men via webportalen Infoland.no kan alle private og offentlige aktører søke opp all type informasjon om eiendommer over hele Norge. 

- Infoland har historisk vært størst blant eiendomsmeglerne, forklarer Maria Strand i Ambita. Hvert år kjøpes over 120.000 meglerpakker på Infoland, og meglerinformasjonen er en sammensatt pakke av lovpålagt informasjon som følger et boligkjøp. Dette er viktig og kritisk informasjon som er nødvendig i ethvert boligsalg, fortsetter hun.

- De siste årene har etterspørselen etter datatjenester økt kraftig. Det vil si at våre kunder har behov for datasett, 3D-modeller og detaljerte kartdata på ein eiendom eller et område. Disse dataene brukes blant annet i arbeidet med  større og mindre boligprosjekter. Disse dataene er ferskvare, og leveres ofte i løpet av få timer. Utviklingen på dette området går raskt, og dataene er tilgjengelig for alle.

Vi ser en stor etterspørsel etter datatjenester og kartdata. I dag kan man enkelt søke og bestille detaljerte datamodeller fra alle type eiendommer i hele Norge. 

På Infoland kan med ett enkelt søk finne historisk og nyere informasjon om en eiendom, og interessen er stor. Antall brukere på Infoland har vært i stabil vekst de siste årene. 

- Det er hyggelig å erfare at Infoland fortsatt er den viktigste kilden til eiendomsinformasjon i markedet. Ambita samarbeider med blant annet Norges Eiendomsmelgerforbund og Eiendom Norge for å sikre at meglerpakkene som selges via Infoland er i tråd med gjeldende lovgivning, og inneholder all nødvendig informasjon. I tillegg får vi stadig flere innholdsleverandører som ønsker å levere informasjon til markedet via Infoland, blant dem dataleverandører som Geodata AS.

Kommunal informasjon fra hele Norge

Ambita har et tett samarbeid med de fleste kommuner i Norge som distribuerer kommunal informasjon via Infoland. Det betyr at man slipper å henvende seg til kommunen når man trenger dokumentasjon på en eiendom. All informasjon er tilgjengelig digitalt og kan bestilles direkte på Infoland. Ambita garanterer leveranser fra alle kommuner i hele Norge.

 

RELATERTE INNLEGG