Ambita Puls 

Puls på eiendomsmarkedet - trender, tanker &  teknologi. 

close
Publisert av Marit Lund
02. april 2019

 Et viktig fokusområde for Ambita er å samarbeide med kommuner om hvordan de kan håndtere eiendomsinformasjon og effektivisere bolhandelen i årene fremover. På mange områder krever dette nytenkning og fokus på å endre etablerte strukturer.


Kommunesammenslåing krever strategi for eiendomsinformasjon
En stor oppgave for Ambita akkurat nå er å sikre at kommunene er forberedt på håndtering av eiendomsinformasjon i sammenheng med kommunesammenslåing. Hvordan skal en for eksempel gjøre det når Tiurveien finnes i sentrum av to mindre kommuner som skal slås sammen med én, slik at flere ender opp med å bo på samme adresse?

Eller et annet eksempel; tre kommuner som skal bli til én og som alle har sine datasystem for kart. Hvordan skal de klare å samkjøre systemene slik at det blir en løsning?

Ambita veileder kommunene i disse prosessen, der målsetning er at informasjonen fra kommunene skal være tilgjengelig på lik linje som før sammenslåingen.

- Datoen 1. januar 2020 vil være en milepæl i dette arbeidet. Da er kommunesammenslåingen en realitet. Opplever markedet minimale endringer i tilgjengelighet på informasjon, så har vi lykkes, sier Arild Elverum, salgs- og markedsdirektør i Ambita.

Strukturerte data er fremtiden
Ambita opplever at mange kommuner har viktig data i gamle arkiver som ikke er kompatible med nye systemer. Det gjør det vanskelig å bruke informasjonen. De har et arbeid på gang for å kartlegge hvordan kommunene kan få bedre tilgang på informasjon fra gamle arkiver. Målet er at mest mulig informasjon er harmonisert og strukturert på en måte som automatiserer markedstilgangen. 

Teknologi-3

ILLUSTRASJON: Kommuner som var tidlig ute med digitalisering møter nå utfordringer med store datamengder.

-  Vi ser at mange kommuner som har vært tidlig ute i digitaliseringsarbeidet nå møter nye utfordringer. Datamengdene er store, og mange kommuner har ikke vært bevisst nok på å strukturere dataen riktig slik at man enkelt finner tilbake til informasjonen. Det kan være noe så enkelt som at papirer og dokumenter knyttet til en eiendom mangler titler eller datoer. Det kan også være tilfeller der kommunen må hente frem dokumentasjon flere ganger fordi arkivsystemet ikke er godt nok.

Mange kommuner jobber nå med en langsiktig strategi for å strukturere og kategorisere den informasjonen som finnes.

–Vi ser store effektiviseringsgevinster i at kommuner legger en langsiktig strategi for strukturering av eiendomsdata. Her er Ambita en viktig samarbeidspartner, avslutter Arild Elverum.

-----------

Ambita er et norsk eiendomstech selskap som tilbyr en rekke tjenester basert på eiendomsinformasjon. Selskapet står bak flere sentrale løsninger som bidrar til digitalisering av eiendomsmarkedet, blant annet digital tinglysing og tjenestene Infoland.no og Boligmappa.no. Selskapet er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. 

Relaterte innlegg:

digitalisering endringsledelse

Kan krisen endre eiendomsmarkedet for godt?

Det er snart fire måneder siden Koronaviruset traff oss. Mye er endret, og sjelden har vi vel lært så mye om oss selv og...

digitalisering 3D

Byggebransjen omfavner bruk av 3D teknologi

Mange eiendomsutviklere bruker i dag 3D-modeller til å visualisere store og komplekse eiendomsprosjekter, og teknologien...

digitalisering eiendomsutvikling byggesøknad

Digitaliserer vekk feil og mangler

Byggebransjen står overfor flere store digitaliseringsinitiativer. Et av dem er digitale byggesøknader. Tjenesten Bygges...