<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Ambita 15.mar.2022 08:01:16 6 min read

Eiendomsdata er det nye gullet i eiendomsbransjen

Eiendomsdata har blitt det nye gullet i eiendomsmarkedet. Ambita og Prognosesenteret har ambisjoner på bransjens vegne

 

- Om bare et par år vil måten du kjøper bolig på være helt annerledes enn i dag, sier Nejra Macic. Hun er sjeføkonom i Prognosesenteret – og er en av Norges mest brukte eksperter på boligmarkedet. Når selskapet nå blir en del av Ambita, samles Norges to ledende premissgivere for eiendomsmarkedet i ett selskap.

Nejra Macic i PrognosesenteretNejra Macic i Prognosesenteret varsler store endringer i eiendomsmarkedet.

 

De to selskapene sitter hver for seg på dataene som legger grunnlaget for dagens gode og smarte løsninger i boligmarkedet. Prognosesenteret sitter på boligprisestimat for hver eneste av Norges 2,4 millioner helårsboliger, mens Ambita står bak ni av ti norske bolighandler.

– Bedre eiendomsdata vil fremover skape helt nye tjenester, som kan gi bedre boforhold, økt bærekraft – og innovasjon i andre næringer, sier Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita – og peker på ett konkret eksempel:

 

– Bygg står i dag for 40 prosent av klimautslippene. Vår utfordring til byggebransjen og gründere er å komme til oss for å se hvordan de kan bruke våre data til å kutte utslipp og skape bedre booplevelser, sier Seljeseth.

 

Han ser oppkjøpet av Prognosesenteret og morselskapet 4CastGroup som viktig for å oppnå dette. Dataene og analysen disse to selskapene sitter på er nettopp det proptech-selskapene som nå blomstrer opp, trenger for å utvikle nye tjenester.

 

Stig W. Seljeseth

 

Bedre eiendomsdata vil fremover skape helt nye tjenester, som kan gi bedre boforhold, økt bærekraft – og innovasjon i andre næringer.

Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita

 

 

Internasjonalt er dette et vekstmarked. Globalt investeres det over ti milliarder dollar i nye teknologiselskaper rettet mot eiendomssektoren, ifølge Unissu.

Ønsker ditt selskap tilgang på eiendomsdata via Ambitas API? 
Ta kontakt med oss her.

Seljeseth er overbevist om at samarbeidet vil skape en rekke nye, spennende tjenester de neste årene. Samtidig er dette hverken nytt for ham, eller Nejra Macic i Prognosesenteret.

 

– Proptech har Prognosesenteret drevet med siden 70-tallet, fastslår Macic.

 

Kan spare milliardbeløp

Den største gevinsten på kort sikt ligger likevel i å få banker og andre større etablerte aktører til å digitalisere sin virksomhet.

Macic peker på at en del banker i dag bruker data fra Ambita og Prognosesenteret som grunnlag for å la deg låne opp på boliglånet ditt i stedet for at en egen takstmann må ut for å verdivurdere boligen på nytt.

Årlig sendes det fortsatt enorme mengder papir mellom advokater, banker og eiendomsmeglere i forbindelse med eiendomsutvikling og bolighandler.

Digitalisering av papirarbeidDet er fortsatt mye papirbaserte prosesser innen bolighandelen i Norge. 

 

Enormt potensial for digitalisering 

– Det ligger store samfunnsgevinster i å bedre samhandlingen mellom de etablerte aktørene, sier Hege Moe Tveit, direktør produkt- og forretningsutvikling i Ambita.

For selv om Ambitas første oppgave var å digitalisere tinglyst informasjon i den såkalte grunnboken i Norge, allerede i 1987, er det fortsatt nok å gripe tak i.

 

Byggesøknader: Ambita samarbeider med det offentlige om å digitalisere tungrodde papirbaserte løsninger. Potensial: 100.000 byggesøknader per år.

Tinglysing: Fortsatt foregår over 1 million tinglysinger manuelt. Det er mye å hente på å effektivisere samhandlingen mellom aktører involvert i bolighandler.

Banker: Automatisering og sikring av låneløyper hos banker og andre finansinstitusjoner.

Eiendomsutvikling: Effektivisering av informasjonsinnhenting i eiendomsutviklingsprosjekter.

– Vår viktigste oppgave er fortsatt å effektivisere og heve kvaliteten i eiendomsmarkedet i Norge, fastslår Moe Tveit.

 

Oljen i maskineriet

De to selskapene er like opptatt av å legge til rette for fremtidens boligmarked, og det skjer blant annet gjennom å legge til rette for en lang rekke oppstartsselskaper som Boligmappa og Alva technologies.

– Vår oppgave er å levere drivstoffet til fremtidens eiendomstjenester, sier teknologidirektør i Ambita, Fredrik Halmøy Wisløff.

Det skjer gjennom kvalitetssikrede data som leveres via API-er. Det betyr at oljen i maskineriet til de nye selskapene stammer fra Ambita og 4CastGroup.

– På samme måte som ingen fyller råolje på bilen, kommer kundene til oss for å få bearbeidet data, sier Wisløff.Eiendomsdata muligheter

Ambita legger tilrette for bruk av kvalitetssikrede eiendomsdata til nyutvikling og innovasjon.

 

Han får umiddelbart støtte fra Macic. Hun mener vi går inn i en ny epoke der kvaliteten, utvalget og omfanget av data blir enda viktigere.

– Nå gleder jeg meg til å grave enda dypere i den enorme datamengden vi sitter på, for at vi skal forstå boligeierne og markedet enda bedre, smiler Macic.

At det vil komme til nytte for forbrukerne er hun heller ikke i tvil om.

– Innovasjon i tallknusing gjør at vi kutter en del ledd som gjør at prosessen med boligkjøp går litt raskere og alt blir litt enklere for deg som boligkjøper, fastslår hun.

 

For Macic betyr tilgangen på større datamengder, bedre analyser. Hun kan fortelle oss at 53 prosent av dem som solgte boligen sin etter september i fjor i Stavanger, Sandnes og Jæren, så langt har tapt penger.

 

Nasjonalt har 14 prosent av alle boligsalg det siste året endt med tap. Mens tilsvarende stor andel har økt verdien med mer enn ti prosent i samme tidsperiode.

 

– Ambita er gode på data, vi er gode på analyse. Jo mer, større og dypere dataene er, dess bedre innsikt vil vi levere, fastslår Macic.